رزرو نوبت جهت شرکت در جلسات حضوری در مدرسه استارت آپی ذوق

در راستای ارائه خدمات بهتر به همراهان مدرسه استارت آپی ، امکان رزرو نوبت برای جلسات حضوری با کاشناسان و مدیران مدرسه استارت آپی از طریق تکمیل فرم های زیر امکان پذیر شده است.

برای رزور نوبت جهت جلسات مشاوره خصوصی با مدیران و کارشناسان مدرسه استارت آپی میتوانید از طریق تکمیل فرم درخواست جلسه مشاوره اقدام نمایید. لازم به ذکر است روز و ساعت جلسه حضوری مشاوره توسط مدرسه استارت آپی ذوق به شما اعلام خواهد شد.

همچنین میتوانید برای شرکت در جلسه انفجار ایده (به صورت گروهی با حضور مدیران زیرمجموعه های مدرسه استارت آپی و کارشناسان مجموعه) جهت گرفتن ایده ، مشاوره و توسعه ایده و کسبو کار خود ، در روزهای پنج شنبه ، از طریق فرم انفجار ایده اقدام نمایید.

درخواست مشاوره

  • قیمت: 50,000 تومان تعداد/مقدار :
  • 0 تومان

انفجار ایده

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • قیمت: 100,000 تومان تعداد/مقدار :
    مبلغ دریافتی جهت هزینه مکان و پذیرایی از کارشناسان میباشد.
  • 0 تومان
    سپس دکمه اجرا را بزنید

جلسه های انفجار فکری فقط در روزهای پنج شنبه برگزار خواهد شد.

در صورتی که روزی غیر از ۵ شنبه رزرو کنید ، نزدیک ترین ۵ شنبه برای شما در نظر گرفته خواهد شد.