• انواع فایل های مجاز : pdf, jpg.
    فرمت های قابل قبول : pdf , jpg

ارسال بوم کسب و کار

شما عزیزان میتوانید از طریق تکمیل فرم روبرو ، بوم کسب و کار خود را برای مدرسه استارت آپی ذوق ارسال نمایید؛ تا توسط کارشناسان بررسی شود تا در صورت پذیرفته شدن از خدمات ما بهره مند شوید.

فرم بوم کسب و کار را از طریق دکمه زیر دریافت کنید و پس از تکمیل نسبت به ارسال آن  از طریق فرم روبرو اقدام نمایید.

ارسال بوم کسب و کار

شما عزیزان میتوانید از طریق تکمیل فرم زیر ، بوم کسب و کار خود را برای مدرسه استارت آپی ذوق ارسال نمایید؛ تا توسط کارشناسان بررسی شود تا در صورت پذیرفته شدن از خدمات ما بهره مند شوید.

فرم بوم کسب و کار را از طریق دکمه زیر دریافت کنید و پس از تکمیل نسبت به ارسال آن  از طریق فرم روبرو اقدام نمایید.

  • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg.
    فرمت های قابل قبول : pdf , jpg