• انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.

شرکت در آخرین رویداد مسابقه دانش آموزی قرن!

دانش آموزان عزیز ، شما میتوانید از طریق فرم روبرو جهت شرکت در این مسابقه اقدام نمایید. با هر ایده و طرحی که در هر زمینه ای دارید ، میتوانید در این مسابقه شرکت کنید.

برگزیدگان این مسابقه از امکانات دوره پیش شتابدهی مدرسه استارت آپی ذوق و شتابدهنده ذوق و سومین مرکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند بهره مند خواهند شد.

زمان رو از دست نده ، همین حالا توی این مسابقه شرکت کن.

شرکت در آخرین رویداد مسابقه دانش آموزی قرن!

دانش آموزان عزیز ، شما میتوانید از طریق فرم روبرو جهت شرکت در این مسابقه اقدام نمایید. با هر ایده و طرحی که در هر زمینه ای دارید ، میتوانید در این مسابقه شرکت کنید.

برگزیدگان این مسابقه از امکانات دوره پیش شتابدهی مدرسه استارت آپی ذوق و شتابدهنده ذوق و سومین مرکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند بهره مند خواهند شد.

زمان رو از دست نده ، همین حالا توی این مسابقه شرکت کن.

  • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf.