جذب استارت آپ-مدرسه استارت آپی ذوق

فراخوان جذب استارت آپ

مدرسه استارت آپی ذوق برای حمایت و توسعه استارت آپ ها اقدام به جذب استارت آپ ها کرده است.

استارت آپ های فعال در حوزه های فرهنگی و اجتماعی میتوانند در این فراخوان شرکت کنند. و استارت آپ های واجد شرایط از خدمات ویژه بهره مند خواهند شد.

شرکت در این فراخوان کاملا رایگان می باشد.

به منظور شرکت در این فراخوان فرم زیر را تکمیل نمایید.