• انواع فایل های مجاز : pdf, jpg.

شرکت در طرح رویش و استفاده از خدمات مدرسه استارت آپی ذوق

شما عزیزان میتوانید از طریق تکمیل فرم روبرو ، طرح و یا ایده خود را برای مدرسه استارت آپی ذوق ارسال نمایید؛ تا توسط کارشناسان بررسی شود و در صورت پذیرفته شدن طرح / ایده شما ، از خدمات ما بهره مند شوید.

فرم طرح رویش را از طریق دکمه زیر دریافت کنید و پس از تکمیل نسبت به ارسال طرح خود از طریق فرم روبرو اقدام نمایید.

شرکت در طرح رویش و استفاده از خدمات مدرسه استارت آپی ذوق

شما عزیزان میتوانید از طریق تکمیل فرم زیر ، طرح و یا ایده خود را برای مدرسه استارت آپی ذوق ارسال نمایید؛ تا توسط کارشناسان بررسی شود و در صورت پذیرفته شدن طرح / ایده شما ، از خدمات ما بهره مند شوید.

فرم طرح رویش را از طریق دکمه زیر دریافت کنید و پس از تکمیل نسبت به ارسال طرح خود از طریق فرم زیر اقدام نمایید.

  • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg.